Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

wildnesshearts
Trzymanie go za rękę wydaje mi się być takie naturalne. Jakbym robiła to od zawsze. Jakbym nigdy nie miała przestać. Jakby jego dłoń była idealna dla mojej.
— found
Reposted fromlanni lanni viasiostrzanakalka siostrzanakalka
wildnesshearts
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
wildnesshearts
Zawsze byłem gotów na koniec,
tylko nie wtedy gdy następował.
— C.Bukowski

February 23 2017

wildnesshearts
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viapozakontrola pozakontrola
wildnesshearts
wildnesshearts
Spróbuj powiedzieć to,
nim uwierzysz,
że nie warto mówić "kocham".
Spróbuj uczynić gest,
nim uwierzysz,
że nic nie warto robić.

Nic, naprawdę nic nie pomoże,
jeśli ty nie pomożesz dziś miłości.
— Hey, "Moja i twoja nadzieja"
Reposted fromcudoku cudoku viapiehus piehus
wildnesshearts

February 15 2017

wildnesshearts

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viamendacious mendacious
wildnesshearts
0166 ea81 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaSuckMyDick SuckMyDick
wildnesshearts
3687 8447 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSuckMyDick SuckMyDick
0532 a723 390

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSuckMyDick SuckMyDick
5029 5553 390
Reposted fromkattrina kattrina viaSuckMyDick SuckMyDick
wildnesshearts
9784 ff0f 390
Reposted fromwazelina wazelina viaMarysiaJane MarysiaJane
wildnesshearts

July 09 2015

wildnesshearts
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viajanka89 janka89
wildnesshearts
Sprawą podstawowej wagi musi stać się dla kobiet zrozumienie prostego faktu: jeżeli będą się upierały przy tym, by partner ciągle był blisko, narzucały mu się, gdy stara się odsunąć, to on ciągle będzie uciekał i unikał ich, i nigdy nie odczuje prawdziwej tęsknoty ani  głębokiej potrzeby miłości. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
8882 10f9 390
Reposted frommaking-love making-love viajanka89 janka89
wildnesshearts

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme
wildnesshearts
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamesoute mesoute
wildnesshearts
7545 83ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarlie carlie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl